Bericht 13 november 2013

Afwikkeling van het faillissement van WeekendCompany B.V.

In de afgelopen maanden zijn wij druk doende geweest om alle crediteuren te informeren over het faillissement van WeekendCompany B.V.

Zoals wij reeds eerder hebben bericht via de website van WeekendCompany B.V., streefden wij ernaar om de vorderingen van alle consumenten, hotels en leveranciers te bevestigen voor 1 december van dit jaar. Dit is gelukt en inmiddels hebben alle bekende crediteuren een bevestiging van hun vordering ontvangen.

Indien u nog geen bevestiging van uw vordering heeft ontvangen, is het mogelijk dat u niet bekend bent bij ons. U wordt door deze in de gelegenheid gesteld om uw vordering alsnog in te dienen. U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan mariken@daanlegal.nl met vermelding van het openstaande bedrag.

Met vriendelijke groet,

W.W. Korteweg
Curator
Op 25 juni 2013 heeft de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen het faillissement uitgesproken van WeekendCompany B.V.

Inmiddels zijn de activiteiten van WeekendCompany B.V. door de curator verkocht. De koper heeft de activiteiten ondergebracht in Hoteldeal Nederland B.V. (voorheen genaamd Spots B.V.) Tevens zal een deel van het personeel bij haar in dienst treden.

Alle consumenten, hotels en leveranciers zullen van de curator een bevestiging van hun vordering ontvangen. Gelet op het grote aantal crediteuren in dit faillissement kan het echter nog enige tijd duren voordat u deze bevestiging ontvangt. Ik verzoek u vriendelijk dit af te wachten. Indien u voor 1 december 2013 nog niet van de curator vernomen heeft, dan verzoek ik u contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,

W.W. Korteweg
curator