Bericht 14 augustus 2014

Naar aanleiding van mijn bericht van 13 november 2013 hebben veel crediteuren, met name consumenten, alsnog een vordering ingediend. Omdat het zeer grote aantallen betreft, is het mogelijk dat u nog geen bevestiging van uw vordering heeft ontvangen. Wij streven ernaar om in de komende weken alle (nieuw ingediende) vorderingen te bevestigen.

Mijn werkzaamheden zijn bijna tot een einde gekomen. Zoals het er nu naar uitziet zal het faillissement komend najaar kunnen worden afgewikkeld. Naar verwachting zal er helaas geen uitkering kunnen plaatsvinden aan de crediteuren. Ik kan mij voorstellen dat dit niet het bericht is wat u wilde horen. Ik vind het dan ook heel spijtig u dit te moeten meedelen. Vanwege de stand van de boedel kan ik echter niet anders vaststellen.

Voor de goede orde bericht ik u nog dat door mij onderzocht is wat de mogelijkheden waren voor aansprakelijkstelling van bijvoorbeeld de bestuurders voor het tekort van de de boedel. De conclusie daarvan is geweest dat een actie - kort gezegd - niet zinvol is, nu zelfs als daartoe gronden zouden bestaan er onvoldoende kans op succes zou zijn, nog daargelaten de zeer beperkte mogelijkheden van verhaal.

Zodra het het faillissement zal worden afgewikkeld, streven wij ernaar iedereen per e-mail daarvan op de hoogte te stellen; in ieder geval zullen wij op de website een bericht plaatsten. Voor meer informatie verzoek ik u om deze website in de gaten te houden. Vriendelijk verzoek ik u hierbij om mijn berichtgeving nader af te wachten.

Met vriendelijke groet,

W.W. Korteweg
curator