Bericht curator d.d. 24 februari 2015

Bij beschikking van de rechtbank Gelderland te Zutphen, van 13 januari 2015, werd het faillissement van Weekend Company B.V., tevens h.o.d.n. Winter Company, Summer Company, Weekendcompany.nl, Wintercompany.nl, Summercompany.nl, Weekendcompany, Weekendcompany.be, Weekendcompany.de en 25eurohotels.nl, gevestigd te 6825 MD Arnhem aan de Meander 551, opgeheven vanwege de toestand van de boedel.

Aan zowel preferente als concurrente crediteuren kon geen uitkering worden gedaan.